Follow us on Facebook!

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova în Franța: +33 6 23 12 76 05.
Atenţie! Acest număr de telefon urmează a fi contactat doar în situaţie de urgentă - accidente, decese, calamităţi sau situaţii de pericol eminent.

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Products of Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Cetăţenia

1. Dobîndirea si redobindirea cetateniei Republicii Moldova de catre persoanele domiciliate în strainatate

Persoanele domiciliate legal în strainatate depun cererile privind dobindirea cetateniei Republicii Moldova la Ambasada.

Cererea – tip se adreseaza Presedintelui Republicii Moldova si se depune la Oficiul Consular al Ambasadei, la care se anexeaza, dupa caz, urmatoarele documente:

 1. Pasaport
 2. Autobiografia, în care se indica data si termenul stabilirii în Republica Moldova, date despre starea civila, locul domiciliului, activitatea de munca, date despre rudele apropiate: parinti, sot (sotie), copii;
 3. Certificat de nastere (in original);
 4. Certificat de casatorie si/sau divort (in original);
 5. Certificat de schimbare a numelui sau prenumelui (in original);
 6. Certificatele de nastere a copiilor minori (in original);
 7. Adeverinta de la domiciliu despre componenta familiei;
 8. Patru fotografii de marimea 4,5cm x 3,5cm (mate);
 9. Adeverinta, atestînd ca solicitantul nu detine cetatenia anterioara sau adeverinta despre aprobarea renuntarii la respectiva cetatenie;
 10. Adeverinta de la locul de munca sau de studii. Persoanele, care nu sînt plasate în cimpul muncii, prezinta o adeverinta de la organul administratiei publice locale despre sursele legale de existenta (venit obisnuit activitatii comerciale sau particulare, pensie, bursa, pensie alimentara, ajutor de somaj, indemnizatie pentru copii, intretinere materiala catre membrii familiei, economii financiare);
 11. Adeverinta despre sustinerea examenului de cunoastere a limbii de stat si a prevederilor Constitutiei Republicii Moldova;
 12. Actul de identitate (originalul) sau alta dovada privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau casatorie cu un cetatean al Republicii Moldova;
 13. Cazier judiciar din tara de domiciliere.

La examinarea cererii-chestionar pot fi solicitate si alte documente: certificatele de înfiere, hotarîri ale instantei de judecata, adeverinta privind renuntarea la cetatenia Republicii Moldova sau copia hotararii privind retragerea cetateniei Republicii Moldova ( in cazul in care persoana detine documentul nominalizat) autentificate în modul stabilit.

Cererile si documentele necesare se expediaza pentru examinare la Ministerul Dezvoltarii Informationale. În conformitate cu avizul acestui minister solicitantului i se elibereaza actele de identitate ale cetateanului Republicii Moldova.

Cererile de acordare a cetateniei Republicii Moldova nu vor fi examinate daca solicitantul nu dispune de autorizatia de plecare cu domiciliul stabil peste hotarele Republicii Moldova, (care se aplica în pasaport) eliberata de catre Ministerul Dezvoltarii Informationale al Republicii Moldova.

Nota: Cererea în vederea stabilirii cu domiciliul permanent poate fi depusa la Ambasada, însotita fiind de ujrmatoarele justificative:

Termenul de examinare a cererii privind cetatenia

Cererea de dobindire a cetateniei prin recunoastere, depuse de catre persoanele domiciliate in strainatate se examineaza in termen de pina la 1 an din din ziua depunerii dosarului

2. Renuntarea la cetatenia Republicii Moldova

Cetatenii Republicii Moldova, stabiliti cu domiciliul permanent în Republica Franceza, luati la evidenta consulara la Ambasada, care doresc sa renunte la cetatenia Republicii Moldova, pot depune cerere la Ambasada.

Pentru examinarea cererii de renuntare la cetatenie solicitantii urmeaza sa prezinte personal urmatoarele acte:

 1. Cerere – chestionar (se completeaza la Ambasada);
 2. Pasaportul;
 3. Certificat de nastere (în original);
 4. Certificat de casatorie si/sau divort (în original);
 5. Certificat de schimbare a numelui sau prenumelui (în original);
 6. Certificatele de nastere ale copiilor minori (în original);
 7. Adeverinta detinerii sau dobindirii cetateniei franceze sau spaniole, a altei cetatenii ori garantia dobîndirii unei cetatenii;
 8. Diploma de studii superioare (în original);
 9. Diploma de grad stiintific (în original);
 10. 6 fotografii color (35 x 45 mm);
 11. Certificat de la domiciliu privind componenta familiei;
 12. Autobiografia solicitantului (datata si semnata de catre solicitant);
 13. Declaratie – consimtamânt al copilului în vârsta de la 14 pâna la 18 ani pentru renuntarea la cetatenia Republicii Moldova, autentificata conform cerintelor;
 14. Declaratie – consimtamânt a parintelui, cetatean al Republicii Moldova privind renuntarea la cetatenia Republicii Moldova a copilului sau minor împreuna cu celalalt parinte (autentificata la notar si la misiunea diplomatica sau consulara a Republicii Moldova) sau certificatul privind neapartenenta la cetatenia Republicii Moldova a parintelui care nu renunta la cetatenia Republicii Moldova împreuna cu copilul sau minor, autentificata conform cerintelor.

Nota: Odata cu depunerea cererii - chestionar mai pot fi solicitate , în original, urmatoarele documente: certificatele de infiere, livretul militar, carnetul de pensie, carnetul de munca, diploma de studii (daca este cazul), etc.

Important! Toate actele eliberate de autoritatile franceze sau spaniole urmeaza a fi legalizate conform cerintelor.