Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova în Franța: +33 6 23 12 76 05.
Atenţie! Acest număr de telefon urmează a fi contactat doar în situaţie de urgentă - accidente, decese, calamităţi sau situaţii de pericol eminent.

Linkuri utile


Privatization

Centrul de Apel Products of Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Taxe Consulare

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

(Textul integral al legii cu privire la taxele consulare - http://lex.justice.md/

Modalitatea de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Începând cu 5 aprilie 2016

Serviciile consulare prestate de Ambasada RM în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și a taxelor ASP

Nr. Serviciul taxa consular taxa aferentă taxa ASP Total
crt. în euro
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20 -   20
2 Tip B - viză de tranzit 40 -   40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60 -   60
4 Tip D - viză de lungă şedere 80 -   80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
5 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 27 39 106
  b) termenul de prestare-15 zile 40 27 49 116
  c) termenul de prestare-5 zile 40 27 69 136
  Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vîrsta de pînă la 12 ani aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 27 30 97
  b) termenul de prestare-15 zile 40 27 37 104
  c) termenul de prestare-5 zile 40 27 53 120
6 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:        
  a) la prima documentare 30 20 0 50
  b) termenul de prestare-30 zile 30 20 6 56
  c) termenul de prestare-15 zile 30 20 10 60
  d) termenul de prestare-5 zile 30 20 19 69
  Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP), pașaportului de tip sovietic) declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:        
  a) termenul de prestare-30 zile 30 20 6 56
  b) termenul de prestare-15 zile 30 20 15 65
  c) termenul de prestare-5 zile 30 20 29 79
7 Examinarea cererii privind domiciliu permanent 150 15   165
8 Eliberarea titlului de călătorie 20 10   30
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățăniei
9 Examinarea cererii privind dobîndirea cetățăniei 10 5   15
10 Examinarea cererii privind renunțarea cetățăniei 300 20   320
11 Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM 10 5   15
12 Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie 50 8   58
13 Eliberarea adeverinții privind dobîndirea cetățeniei RM 10 5   15
14 Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie 50 8   58
IV. Inregistrarea actelor de stare civila
15 Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie 50 20   70
16 Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă 250 15   265
17 Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii(sentinței) instanței judecătorești, dacă celălant soț este declarat incapabil, dispărut,condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50 15   65
18 Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 150 15   165
19 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20 15   35
20 Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20 15   35
V. Îndeplenirea actelor notariale
21 Autentificarea procurii:        
  a) în numele persoanei fizice 30 10   40
  b)în numele persoanei juridice 60 10   70
22 Autentificarea testamentului 30 8   38
23 Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 100 8   108
24 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună) 50 8   58
25 ELegalizarea semnăturilor de pe documente 10 10   20
26 Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 2 1   3
27 Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina) 10 10   20
28 Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege:        
  a)certificarea faptului aflării persoanei în veață,faptuluiaflării persoanei într-un anumit loc 20 5   25
  b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 10 5   15
  c)certificarea timpului(data) prezentării documentului 15 5   20
29 Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna) 20 5   25
30 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10 5   15
31 Întocmirea protestelor de mare 30 8   38
32 Asigurarea probelor 50 8   58
33 Alte acte notariale 50 8   58
VI. Legalizarea semnăturilor de pe documente
34 Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării ăn Republica Moldova        
  a)pentru persoane fizice 30 8   38
  b)pentru persoane juridice 60 8   68
VII . Alte acțiuni consulare
35 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 30 10   40
36 Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente , dar care sînt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte 30 15   45