Follow us on Facebook!

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova în Franța: +33 6 23 12 76 05.
Atenţie! Acest număr de telefon urmează a fi contactat doar în situaţie de urgentă - accidente, decese, calamităţi sau situaţii de pericol eminent.

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Products of Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Taxe Consulare

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

(Textul integral al legii cu privire la taxele consulare - http://lex.justice.md/

Modalitatea de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Începând cu 1 februarie 2019

Serviciile consulare prestate de Ambasada RM în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și a taxelor ASP

Nr. Serviciul taxa consular taxa aferentă taxa ASP Total
crt. în euro
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20     20
2 Tip B - viză de tranzit 40     40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60     60
4 Tip D - viză de lungă şedere 80     80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
5 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 11 39 90
  b) termenul de prestare-15 zile 40 11 49 100
  c) termenul de prestare-5 zile 40 11 69 120
  Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru copiii cu vîrsta sub 7 ani aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 10 30 80
  b) termenul de prestare-15 zile 40 13 37 90
  c) termenul de prestare-5 zile 40 12 53 105
  Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru copiii cu vîrsta între 7 și 12 ani aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 10 30 80
  b) termenul de prestare-15 zile 40 13 37 90
  c) termenul de prestare-5 zile 40 12 53 105
  Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM, în cazul în care prelevarea datelor biometrice este fizic imposibilă permanent ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 10 30 80
  b) termenul de prestare-15 zile 40 13 37 90
  c) termenul de prestare-5 zile 40 12 53 105
  Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM, în cazul în care prelevarea datelor biometrice este fizic imposibilă provizoriu ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):        
  a) termenul de prestare-30 zile 40 11 30 81
  b) termenul de prestare-15 zile 40 13 37 90
  c) termenul de prestare-5 zile 40 12 53 105
6 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:        
  a) termenul de prestare-30 zile 30 9 6 45
  b) termenul de prestare-15 zile 30 10 10 50
  c) termenul de prestare-5 zile 30 11 19 60
  Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP), pașaportului de tip sovietic) declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:        
  a) termenul de prestare-30 zile 30 9 6 45
  b) termenul de prestare-15 zile 30 10 15 55
  c) termenul de prestare-5 zile 30 11 29 70
  Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate provizoriu (BP),pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:        
  a) 24 h cu foto 30 8 2 40
  b) 24 ore fără foto 30 11,5 3,5 45
7 Examinarea cererii privind srabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului RM și perfectarea setului de documente respectiv 150 20   170
8 Eliberarea titlului de călătorie 20 5   25
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățăniei
9 Examinarea cererii privind dobîndirea cetățăniei 10 5   15
10 Examinarea cererii privind renunțarea cetățăniei 300 20   320
11 Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM 10 5   15
12 Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie 50 0   50
13 Eliberarea adeverinții privind dobîndirea/redobîndirea cetățeniei RM 10 0   10
14 Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie 50 0   50
IV. Inregistrarea actelor de stare civila
15 Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie 50 20   70
16 Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă 250 20   270
17 Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii(sentinței) instanței judecătorești, dacă celălant soț este declarat incapabil, dispărut,condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50 20   70
18 Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 150 20   170
19 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20 5   25
20 Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20 10   30
V. Îndeplenirea actelor notariale
21 Autentificarea procurii:        
  a) în numele persoanei fizice 30 0   30
  b) în numele persoanei juridice 60 0   60
22 Autentificarea testamentului 30 0   30
23 Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 100 5   105
24 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună) 50 5   55
25 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10 0   10
26 Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 2 0   2
27 Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina) 10 5   15
28 Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege:        
  a) certificarea faptului aflării persoanei în veață,faptuluiaflării persoanei într-un anumit loc 20 0   20
  b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 10 0   10
  c) certificarea timpului(data) prezentării documentului 15 0   15
29 Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna) 20 0   20
30 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10 0   10
31 Întocmirea protestelor de mare 30 0   30
32 Asigurarea probelor 50 0   50
33 Alte acte notariale 50 0   50
VI. Legalizarea semnăturilor de pe documente
34 Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării ăn Republica Moldova        
  a) pentru persoane fizice 30 5   35
  b) pentru persoane juridice 60 5   65
VII . Alte acțiuni consulare
35 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 30 5   35
36 Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente , dar care sînt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte 30 5   35