Follow us on Facebook!

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova în Franța: +33 6 23 12 76 05.
Atenţie! Acest număr de telefon urmează a fi contactat doar în situaţie de urgentă - accidente, decese, calamităţi sau situaţii de pericol eminent.

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Products of Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Paşapoarte

Perfectarea paşapoartelor biometrice

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Republica Franceză, pot perfecta paşapoarte biometrice individuale prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Paris.

Cererile de schimbare a paşaportului se examinează în următoarele cazuri:

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului biometric, cetăţenii Republicii Moldova vor prezenta următoarele acte:

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, etc.) eliberate de organele competente ale Republicii Franceze, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” la Curtea de Apel din localitatea în care a fost eliberat documentul. Originalele acestor documente urmează a fi traduse în limba română.

Cererea-chestionar privind solicitarea perfectării paşaportului se îndeplineşte şi se semnează în prezenţa funcţionarului consular.